Үйлдвэр / Агуулахын үзэсгэлэн

4000 хавтгай дөрвөлжин метр талбайг хамарсан экспортын бизнес хариуцсан 15 гаруй ажиллагсадтай ба 2018 оны жилийн борлуулалтын хэмжээ 80 сая долларыг давсан, нийт 40,000 гаруй тонн металлын бүтээгдэхүүнийг экспортолж байгаа бөгөөд одоогоор 100% экспортолж байна. дэлхийн хэмжээнд манай үйлдвэрлэл.